Skånska Dagbladet's logotype

Skånska Dagbladet

Local News · Sweden

Inskick av material för sättning

Ange alltid: Ordernummer – datum – företagsnamn – tidningsnamn

Färdigt annonsmaterial

Skånska Dagbladet, Mer, På Landet: material.skd.se (för extra tunga filer). Annars går det bra att maila till fm@skd.se


Norra Skåne: material.nsk.se (för extra tunga filer). Annars går det bra att maila till fm@skd.se

Alla annonser som skickas till svenska dagstidningar måste vara sparade som en EPS-fil eller PDF-fil. Dokumentformatet på den fil som lämnas måste ha exakt samma storlek som den bokade ytan för annonsen. Färgannonser får endast bestå av CMYK-färger. För att bilderna ska bli så bra som möjligt. I dagspress måste de anpassas för de speciella förutsättningarna. Med hjälp av Tidningsutgivarnas ICC-profiler, färginställningar och rekommendationer finns alla förutsättningar för en bra annons. Läs mer och ladda hem profiler på: www.dagspress.se.

• Att annonsmaterialet är producerat så att det överensstämmer med materialkraven.

• Att annonsmaterialet går att skriva ut på ett korrekt (fyrfärgsseparerat) sätt.

• Att annonsmaterialet lämnas i rätt tid och är namnsatt enligt given namnstandard.

Skånska Dagbladet & Norra Skåne - Deadlines

Bokningsstopp/materialinlämning för produktion: 3 arbetsdagar innan utgivning senast kl. 11.00.
Inlämning färdigt material: 2 arbetsdagar innan utgivning senast kl. 13.00.

Mer - Deadlines

Bokningsstopp/materialinlämning för produktion: 10 dagar innan utgivning senast kl. 11.00.
Inlämning färdigt material: 9 dagar innan utgivning senast kl. 13.00.

På Landet - Deadlines

Bokningsstopp/materialinlämning för produktion: 13 dagar innan utgivning senast kl. 13.00.
Inlämning färdigt material: 12 dagar innan utgivning senast kl. 13.00.

Ibladning - leveransinformation

Skånska Dagbladet

Leveranstider: Leverans av produkterna får ske tidigast 7 dagar och senast 3 dagar innan utgivningsdagen, vardagar kl. 08.00-15.00.
Leveransadress: Bold/Sydsvenskan Tryck, Stenåldersgatan 9, 213 76 Malmö Kontaktperson: Jörgen Banck (packsalsansvarig), tel: 040-31 65 70, 0701-47 90 88, jorgen.banck@boldprinting.se

Norra Skåne

Leveranstider: Leverans av produkterna får ske tidigast 5 dagar och senast 2 dagar innan utgivningsdagen, vardagar kl. 08.00-16.00.
Leveransadress: Sydostpressarna, Kärleksstigen 1, 371 42 Karlskrona Kontaktperson: Peter Hultgren, tel: 0453-77 259, peter.hultgren@sydostpressarna.se
 • Allmäna riktlinjer digitalt
 • Print
  • Products
  • Inskick av material för sättning
  • Skånska Dagbladet & Norra Skåne - Deadlines
  • Mer - Deadlines
  • På Landet - Deadlines
  • Ibladning - leveransinformation
Click the button on products to create an inquiry