Ange alltid: Ordernummer – datum – företagsnamn – tidningsnamn

Färdigt annonsmaterial 

Skånska Dagbladet, Mer, På Landet: Maila färdigt material till fm@skd.se

Norra Skåne: Maila färdigt material till fm@skd.se

Alla annonser som skickas till svenska dagstidningar måste vara sparade som en EPS-fil eller PDF-fil. Dokumentformatet på den fil som lämnas måste ha exakt samma storlek som den bokade ytan för annonsen. Färgannonser får endast bestå av CMYK-färger. För att bilderna ska bli så bra som möjligt. I dagspress måste de anpassas för de speciella förutsättningarna. Med hjälp av Tidningsutgivarnas ICC-profiler, färginställningar och rekommendationer finns alla förutsättningar för en bra annons. Läs mer och ladda hem profiler på: www.dagspress.se.

  • Att annonsmaterialet är producerat så att det överensstämmer med materialkraven.
  • Att annonsmaterialet går att skriva ut på ett korrekt (fyrfärgsseparerat) sätt.
  • Att annonsmaterialet lämnas i rätt tid och är namnsatt enligt given namnstandard.