Bokningsstopp/materialinlämning för produktion: 
10 dagar innan utgivning senast kl. 11.00.
Inlämning färdigt material: 
9 dagar innan utgivning senast kl. 13.00.