Bokningsstopp/materialinlämning för produktion: 
13 dagar innan utgivning senast kl. 13.00.
Inlämning färdigt material: 
12 dagar innan utgivning senast kl. 13.00.