- Materialet får inte vara hostat bakom någon tredjepart som DCM, adform eller liknande utan måste vara ett fysiskt HTML-material.
- Materialen måste bestå av en zip-fil med en index.html som ligger direkt i den zippade mappen. Alltså kan man inte ha nästlade mappar som index.html ligger under
.- Format på bilder som stödjs: jpg, png och svg ( Notera: Ad Manager does not currently support creatives that use SVG tags within HTML files. Instead, you can include standalone .svg files and reference them in the HTML.)
- Materialet får inte ha några fasta storlekar specificerade utan måste vara satta så att storleken förhåller sig till sin “förälder”. (width: 100% height: 100%).
- Använd endast Canvas om du vet att det kommer uppfylla kraven på att materialet ska förhålla sig till sin förälders storlek.
- Click url ska specificeras som var clickTag = "https://www.landningssida.com"clickTag ska sedan användas i materialet som klick-destination.

Vad gör vi med materialet
- Konverterar hela materialet till inline så att vi kan ladda upp det som script i stället för att ladda upp en fysisk fil.
- Alla <script>, <img> och <link> attribut med en src i filen konverteras om till inline i stället för att referera till en fil.
- Attributen som ska skrivas om till inline får inte referera till externa resurser utan endast till resurser som ligger i zip-filen
- Anledningen till att inga fasta storlekar kan vara specificerade är för att alla element som ligger som föräldrar till bannern kommer att ha storlekar som motsvarar 100% bredd och höjd.