Bokningsstopp/materialinlämning för produktion:
3 arbetsdagar innan utgivning senast kl. 11.00.
Inlämning färdigt material:
2 arbetsdagar innan utgivning senast kl. 13.00.