Skånska Dagbladet
Full screen

Description

Varje tisdag, året om, utkommer vår populära Tv-bilaga tillsammans med Skånska Dagbladet. I denna finns hela veckans Tv-program och tidningen är mycket uppskattad av våra 66.000 dagliga läsare. Många av våra läsare sparar Tv-bilagan hela veckan, vilket gör att exponeringen för din exklusiva annons blir maximal. 

Tv-bilagan har enbart en annonsplacering, placerad på framsidan, vilket gör att du som annonsör har en exklusiv möjlighet att ensam äga denna produkt. 

Läs mer här.